Mapster

Consultancy

Onder consultancy verstaan wij de volgende activiteiten:

  • Het adviseren op het gebied van productselectie, inrichting en gebruik.
  • Het technisch inhoudelijk ondersteunen van verkoopteams.
  • Het implementeren¬†van platforms en systemen bij klanten.
  • Het in teamverband ontwikkelen¬†van software.
  • Het trainen en opleiden van gebruikers.

Mocht u behoefte hebben aan tijdelijke uitbreiding van uw team, of mist een bepaalde expertise binnen uw team, dan is consultancy wellicht een optie. Zowel fysiek op locatie als virtueel op afstand zijn hierbij mogelijk.