Mapster

Project Management

Effectief project management vraagt om een combinatie van project management skills, people skills, kennis van de onderliggende business processen en inzicht in de gebruikte techniek. Dankzij onze technische achtergrond en ruime ervaring met internationale klanten in verschillende sectoren, zijn wij meestal in staat hier prima invulling aan te geven. Voor kleinere projecten hanteren wij een pragmatische aanpak op basis van ervaringen uit het verleden en ‘best practices’, waarbij het resultaat leidend is. Voor grotere projecten maken wij gebruik van onderdelen van de PRINCE2 methodiek, voor zover het project daarom vraagt en/of bij gebaat is.